3
Krsnik Daniel
0
Bogdanović Đenaro
1
4
Novak Luka
0
Bogdanović Đenaro
1
5
Novak Luka
1
Turkalj Danijel
0
5
Bogdanović Đenaro
1
Kezerić Marko
0
7
Turkalj Danijel
1
Bogoević-Marušić Niko
0
7
Kezerić Marko
1
Stanić Boris
0
9
Turkalj Danijel
1
Grbac Dominik
0
9
Prančić Roko
0
Bogoević-Marušić Niko
1
9
Ždralović Emir
0
Kezerić Marko
1
9
Čurčić Danilo
0
Stanić Boris
1
13
Grbac Dominik
1
Mužević Filip
0
13
Zupanić Dino
0
Bogoević-Marušić Niko
1
13
Matijaca Marin
0
Kezerić Marko
1
13
Kukolja Mario
0
Stanić Boris
1
17
Grbac Dominik
1
Jakovčević Maroje
0
17
Mužević Filip
0
0
17
Kosović Neven
0
Zupanić Dino
1
17
Bogoević-Marušić Niko
1
Bužančić Domagoj
0
17
Matijaca Marin
1
Hrvatin Aleks
0
17
Kezerić Marko
0
0
17
Kukolja Mario
1
Šarić Denis
0
17
Stanić Boris
1
Krčmar Dominik
0
25
0
Jakovčević Maroje
0
25
0
0
25
0
Zupanić Dino
0
25
0
Bužančić Domagoj
0
25
0
Hrvatin Aleks
0
25
0
0
25
0
Šarić Denis
0
25
0
Krčmar Dominik
0
1
Stanić Boris
0
0
2
Jakovčević Maroje
0
Prančić Roko
1
3
Ćurak Ante
0
0
4
Kukolja Mario
0
0
5
Kezerić Marko
0
0
6
Zupanić Dino
0
Bogdanović Đenaro
1
7
Matijaca Marin
0
0
8
Bužančić Domagoj
0
Turkalj Danijel
1
9
Bogoević-Marušić Niko
0
0
10
Krsnik Daniel
1
Hrvatin Aleks
0
11
Kosović Neven
0
0
12
Čurčić Danilo
0
0
13
Mužević Filip
0
0
14
Novak Luka
1
Šarić Denis
0
15
Grbac Dominik
0
0
16
Ždralović Emir
1
Krčmar Dominik
0
17
Stanić Boris
0
Prančić Roko
1
18
Ćurak Ante
1
Kukolja Mario
0
19
Kezerić Marko
0
Bogdanović Đenaro
1
20
Matijaca Marin
0
Turkalj Danijel
1
21
Bogoević-Marušić Niko
0
Krsnik Daniel
1
22
Kosović Neven
0
Čurčić Danilo
1
23
Mužević Filip
0
Novak Luka
1
24
Grbac Dominik
0
Ždralović Emir
1
25
Prančić Roko
0
Ćurak Ante
1
26
Bogdanović Đenaro
1
Turkalj Danijel
0
27
Krsnik Daniel
1
Čurčić Danilo
0
28
Novak Luka
1
Ždralović Emir
0
29
Ćurak Ante
1
Bogdanović Đenaro
0
30
Krsnik Daniel
1
Novak Luka
0
31
Ćurak Ante
1
Krsnik Daniel
0
32
Ćurak Ante
0
Bogdanović Đenaro
1